Grondwerk

Een greep uit onze grondwerk werkzaamheden:
 • Ontgraven cunetten voor wegen / inritten.

 • Aanleg van sloten en vijvers.

 • Aanvullen en verdichten van sleuven,woningen en bedrijfshallen.

 • Opschonen / maaikorfen van sloten.

 • Verwijderen / rooien en eventueel afvoeren van struikgewas en bomen.

 • Spitten en / of frezen van grond.

 • Infra structuur:

 • Graven kabel / riool sleuven.

 • Leggen van kabels en riolering.

 • Aanbrengen mantelbuizen alle soorten

 • (Ver)leggen van kabels en leidingen

 • Ontgraven bouwputten.


Voor meer informatie neem contact met ons op.

Tuinaanleg

Diensten

Grondwerk

Projecten

Contact

Havenstraat 145
7887 BN Erica
Nederland

Tel: +31 (0) 591 303175
Mob: +31 (0) 6 50514079